Obiteljska kuća

Krovište – falcani pokrov + podgled (trapezni lim T-22)
Fasada – limena lamperija (dampe) + valoviti lim (sinusoide)

Još naših radova