Ostalo

  • Drvene letve i štafle – drvena podkonstrukcija
  • Krovna folija – troslojna visoko paropropusna, vodonepropusna krovna membrana za izolaciju krovišta i priprema za postavljanje limenog pokrova gdje može doći do kondenzacije
  • Zaštita žlijeba
  • Zaštita od ptica 
presjek_krova