Društveni dom

Krovište – limene ploče u obliku crijepa, antracit boja

Još naših radova